САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЕЛЕМЕНТАМИ СТИЛІСТИКИ У ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • І.А. Нагрибельна
Ключові слова: самостійна робота, науковий текст, стилістика, лінгводидактика

Анотація

У статті репрезентовано методику роботи вчителя початкової школи над
текстами наукового стилю. Увага акцентується на самостійному опрацюванні даного
матеріалу майбутніми вчителями початкової школи в контексті їх підготовки до уроків
рідної мови.

Посилання

1. Богуш А.М. Підготовка студентів до здійснення наступності і спадкоємності дошкільної і
початкової ланок у системі неперервної освіти // Наук. зап. /Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. –
Рівне, 2002. – Вип.19: Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти. – С.4–7.
2. Бондар В. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К., 1996.
3. Гецов В. Работа с книгой: рациональные приемы. – М., 1984.
4. Донченко Т.К. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания русского языка.
В сб. Пути улучшения подготовки учителей русского языка. – К., 1984. – С.158-162.
5. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя. – К., 1991.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
262-265
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ