АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • І.В. Онищенко
Ключові слова: наукове мовлення, культура наукового мовлення, науковий текст, культура наукового тексту

Анотація

У статті розкриваються дидактичні умови та шляхи формування культури
наукового писемного мовлення майбутніх учителів початкової школи, описуються прийоми
роботи з науковим текстом.

Посилання

1. Введение в научное исследование по педагогике: [Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов] /
Ю.К.Бабанский, В.И.Журавлев, В.К.Розов и др. / Под ред. В.И.Журавлева. – М.:
Просвещение, 1988. – 239 с.
2. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник
лінгвістичних термінів / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.
3. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: [Навч. посіб.] / Г.С. Онуфрієнко. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
4. Семеног О.М. Культура наукової української мови: [Навч. посіб.] / Олена Миколаївна
Семеног. – К.: Академія, 2010. – 216 с.
5. Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М.: Знание, 1995. – 256 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
266-269
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ