ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

  • М.В. Титова
Ключові слова: українська мова, технічний ВНЗ, студенти, мовні навички, мовні норми, и, навчання, виховання, культура, мораль, національна свідомість

Анотація

Стаття присвячена важливій проблемі вивчення української мови студентами ВНЗ,
які в сучасних умовах відходять від рідних джерел, думаючи, що немає різниці, якою мовою
розмовляти. У статті розглянуто мету занять – формування мовних норм і мовленнєвих
навиків у невідривному зв’язку з вихованням української технічної інтелігенції з високим
рівнем культури, моралі, національної свідомості.

Посилання

1. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 60 с.
2. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18-25.
3. Куліш П. Твори: у 2 т. / Пантелеймон Куліш. – К.: Наукова думка, 1998. – Т. 2. – 768 с.
4. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – К.: СИНТО, 1993. – 199 с.
5. Сухомлинський В. Слово рідної мови / Василь Сухомлинський // Українська мова і література
в школі. – 1968. – № 12. – С. 1-10.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
299-303
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ