ШЛЯХИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ У ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА І ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ

  • М.Ю. Богомолова
Ключові слова: делінквентна поведінка, девіантна поведінка, підлітки-делінквенти, делінквентні елементи поведінки, конфліктна ситуація

Анотація

У статті розглядаються основні види роботи соціального педагога з підліткамиделінквентами, обґрунтовуються домінантні зусилля профілактичної діяльності щодо
попередження і подолання делінквентності в умовах загальноосвітнього навчального
закладу

Посилання

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр
навчальної літератури, 2003. – 134 с.
2. Замошкин Ю.А. За новый подход к проблеме индивидуализма / Ю.А.Замошкин // Вопросы
философии. – 1989. – №6. – С. 14-16.
3. Невский И.А. Трудный успех: без “трудных” работать можно. Из опыта работы. – М.:
Просвещение, 1989. – 128 с.
4. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 336 с.
5. Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної
літератури, 2006. – 468 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
329-332
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА