СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

  • Л.О. Корецька
Ключові слова: суспільна мораль, соціальні інституції, духовність, сім’я, школа, церква, притулок, благодійність, навчальні програми

Анотація

У статті розглядається діяльність соціальних інституцій, їх ефективної соціальнопедагогічної взаємодії у формуванні суспільної моралі на півдні України наприкінці ХVІІІ –
початку ХХ століть

Посилання

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – С. 30-66.
2. Грива О.В. Полікультурне середовище: основні засади розвитку. – К., 254 с.
3. Кислий А.О. Духовно-релігійна освіта як чинник формування суспільної моралі: історичні
традиції та сучасність // Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: Зб.
наук. матеріалів. – К., 2005. – С. 144 – 151.
4. Николин И. Что такое нравственность? – М., 1908. – С.16-24.
5. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.:
Знання, 1998. – 214 с.
6. Федяєва В.Л. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ –
ХХ століття). – Херсон: РІПО, 2010. – 348 с.
7. Шестун Е. Православная педагогика. – М.: Про-Прес, 2001. – 576 с.
8. Херсонські єпархіальні відомості. – 1894. – Ф.20. – С.481.
9. Херсонські єпархіальні відомості. – 1910. – Ф. 22. – С.428.
10. Энциклопедия социальной работы. в 3 т. Пер. с англ. – М.: Либера, 1998.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
339-344
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА