СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВЕБ-КВЕСТІВ

  • Н.Т. Тверезовська
  • А.І. Блозва
Ключові слова: пізнавальний інтерес, сучасна освіта, візуальне забезпечення,, вебквест

Анотація

У статті розкрито сутність пізнавального інтересу студентів, здійснено
обґрунтування до його підходів, визначено форми і методи з метою формування
пізнавального інтересу студентів; показано роль комп’ютера як засобу стимулювання
пізнавального інтересу. Доведено, що активне використання Web-квестів дозволяє
підвищити якість навчання студентів.

Посилання

1. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навчальний посібник для
студентів, викладачів / М. Ю. Кадемія, Л. С. Євсюкова, Т. В. Ткаченко. – Львів: СПОЛОМ,
2011. – 196 с.
2. Мухина С.А., Соловьев А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. –
Ростов-на-Дону, 2004.
3. Педагогічне проектування. Веб-квести та їх використання в навчальному процесі
[Електронний ресурс] – режим доступу http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_
fizuka_tex_osv/www/ENK/2011-2012/. – [заголовок з екрану].
4. Педагогічне проектування. Веб-квести та їх використання в навчальному процесі.
[Електронний ресурс] – режим доступу http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/
matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/lections/lection_3.htm. –
[заголовок з екрану].
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
370-375
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ