ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА ЯК ШЛЯХ ДО ПРОСВІТНИЦТВА

  • Л.А. Моргай
Ключові слова: Н.Я. Григоріїв, просвіта, видавнича діяльність, українізація освітнього процесу, УНР

Анотація

У статті проаналізовано видавничу діяльність Н.Я. Григоріїва – видатного українського педагога, історика та громадського діяча. Охарактеризовано особистий внесок і діяльність педагога на ниві українізації освітнього процесу. Проаналізовано інтелектуальну спадщину Н.Я. Григоріїва та її роль у процесі національного відродження Наддніпрянщини початку ХХ ст.

Посилання

1. Бондаренко Т. Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв. URL: http://kraeznavstvo.at.ua/ news/2009-08-27-20.
2. Григоріїв Н. Всесвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ. Кам’янець-Подільський, 1920.
3. Григоріїв Н. Історія України в народних думах і піснях. К., 1918. 176 с.
4. Григоріїв Н. Історія Українського народу. Підручник для початкових шкіл та перших класів гімназій. К.,1919. 340 с..
5. Григоріїв Н. Мораль (Природа, зміст, історія та норми її). СПб., 1912. 191 с.
6. Григоріїв Н. Про навчання дітей рідної історії. К.,1917. 38 с.
7. Григоріїв Н. Спогади «руїнника» про те, як ми руйнували тюрму народів, а як будували свою хату.Львів, 1937. 262 с.
8. Григоріїв Н. Поділля. Географічно-історичний нарис / Вступ. стаття О. Сухобокової. Кам’янець-Подільський: «Оіюм», 2003. 92 с.
9. Калакура Я. Українська історіографія: курс лекцій. К.: «Генеза», 2012. 512 с.
10. Мисан В. Трансформація змісту шкільної історичної пропедевтики, або манкуртизм наступає. URL: file:///C:/Users/Викуха/Downloads/Prdist_2014_5_4%20(1).pdf.
11. Пироженко Л. Н.Я. Григоріїв – автор навчальних книг з історії України. Історія в школі. 2000. № 2. С. 2–6.
12. Пироженко Л. Педагогічний портрет у номері: Ничипір Григоріїв. Директор школи. Україна. 2005.№ 1–2. С. 92–96.
13. Сухобокова О. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883– 1953 рр.).
14. Сухобокова О. Часопис «Нова Україна» у Празі (1922–1928 рр.): до 90-ї річниці від заснування. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85846.
15. Турпак Н. «Українська душа» у пошуках відповідей на виклики сучасної доби. URL: http://archive.nndiuvi. org.ua/text.html?id=1636&number=72&category=11.
16. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Кн. 2: навч. посібник / За ред. О. Сухомлинської. К.: «Либідь», 2005. С. 252–256.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
13-19
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ