НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ «НА РИНКУ» НА ОСНОВІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

  • К.Л. Стефанишин
Ключові слова: українська мова як іноземна, навчально-методичні матеріали, комунікативний підхід, мовленнєва діяльність, тренувальні вправи, ринок

Анотація

У статті подано навчально-методичні матеріали до практичного заняття з української мови як іноземної, побудовані на основі комунікативного підходу до навчання. Розроблено систему тренувальних вправ, спрямовану на формування та розвиток різних видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання й письма). Запропоновані види робіт відтворюють мовленнєвий процес у реальному житті, дають змогу реалізовувати найнеобхідніші комунікативні потреби, пов’язані з покупками на ринку.

Посилання

1. Робоча програма з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / уклад. І.І. Гаврищак, К.Л. Стефанишин. URL: https://moodle.tdmu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=134295.
2. Тишковець М. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2013. Випуск 8. С. 40–48.
3. Українська мова для іноземних студентів: посібник / І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, В.І. Зевако та ін.; за ред. М.П. Тишковець. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. 328 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
162-165
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ