НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)

  • Хусейн Парлак
Ключові слова: навчання російської мови, слов`янські мови, сучасні методи та технології навчання, Інтернет-технології

Анотація

У статті розглядаються методи, що направлені на підвищення ефективності
навчання російської мови як іноземної та покращення засвоєння знань, отриманих при
вивченні слов`янських мов (на прикладі російської мови), із застосуванням новітніх
інформаційних технологій.

Посилання

1. Азимов Э.Г. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного с помощью
компьютерных технологий : дисс. … доктора педагогических наук. – М., 1996. – 284 с.
2. Аудиовизуальные средства обучения. – М. : Русский язык, 1975. – 178 с.
3. Костомаров В.Г. К теоретическим основам проблемного обучения / В.Г.Костомаров
// Русский язык за рубежом. – 1991. – №3. – С. 39– 46.
4. Капитонова Т.И. Принципы применения компьютера в обучении русскому языку на
подготовительном факультете для иностранных граждан / Т.И.Капитонова // Теория и
практика обучения славянским языкам. – Печ, 1994. – С.96–107.
Опубліковано
2013-01-28
Сторінки
399-402
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ