СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

  • В.В. Примакова
Ключові слова: готовність вчителів початкових класів, наукова картина світу, структура готовності, підготовка у післядипломній освіті

Анотація

У статті розглядається проблема підготовки педагогів у післядипломній освіті до
формування у молодших школярів наукової картини світу, визначено і охарактеризовано
структурні компоненти готовності до означеної діяльності.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№ 33). – С. 4-6.
2. Бабанський Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований:
дидактический аспект. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.
3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – М.: Просвещение, 1982. –
384 с.
4. Деркач А.А., Исаев А.А. Акмеологические основы становления психологической и
профессиональной зрелости личности. – М.: РАУ, 1995. – 208 с.
5. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому
взаимодействию с учащимися. – М.: Прометей МГПИ им. Ленина, 1998. – 160 с.
6. Протасова Н.Г. Гуманізація післядипломної освіти педагогів. – К., 1998. – 151 с.
7. Сухомлинський В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / Василий
Александрович Сухомлинский – 2-е изд. – К.: Рад.шк., 1987. – 554 с.
8. Зубко А.М. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів: Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 124 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
290-295
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ