ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • С.О. Воробйова
Ключові слова: професійна культура, формування, професійна діяльність, особливості

Анотація

У статті розкрито сутність професійної культури працівника міліції, психологопедагогічні особливості та основні аспекти формування загальної професійної культури
майбутнього міліціонера.

Посилання

1. Біленчук П.Д., Сливка С.С. Правова деонтологія/ За ред. П.Д.Біленчика. – К.: АТІКА, 1999. –
320 с.
2. Костенко Н.В. Ценности профессиональной деятельности/ Н.В. Костенко, В.Л. Лосовский. –
К., 1986. – 151 с.
3. Сабатовская И.С. Проблема профессиональной культуры в современной отечественной
социологической литературе/ И.С. Сабатовская // Вченi зап. Харк. гуманiт. ун-ту “Нар. укр.
акад.”. – 2002. – Т. 9. – С. 206–214.
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
5. Чупринський Б.О. Формування професійної культури майбутніх юристів як соціальна
проблема / Б.О. Чупринський // Вісник ЛІВС при НАВС України. – 2004. – № 3.– С. 28–29.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
332-335
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА