РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  • В.А. Пермінова
Ключові слова: педагогічна модель, професійно-орієнтована підготовка, іноземна мова за профе- сійним спрямуванням, професійна орієнтація

Анотація

У статті порушено проблему професійної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності засобами іноземної мови за професійним спрямуванням у контексті педагогічної моделі. Розкрито поняття та компоненти педагогічної моделі. Автором зроблено акцент на важливості та ключових аспектах викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах як запоруки ефективної професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Визначено сутність професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців засобами іноземної мови

Посилання

1. Bespalko V. Fundamentals of pedagogical theory / V. Bespalko. – Voronezh, 1977. – Р. 304.
2. Matviienko O. Creating a model based on the theory of specialist educational innovation / O. Matviienko // Pedahohika i psykholohiia. – 2004. – № 3. – Р. 44–52.
3. Molyboh A. Problems of the scientific organization of pedagogical work in higher education / A. Molyboh. – Minsk, 1975. – 288 р.
4. Semushyna L. Modelling of professional activity in educational process / L. Semushyna // Spetsialist. – 2004. – № 6. – Р. 23–28.
5. Basturkmen H. Ideas and option in English for specific purpose / H. Basturkmen. – New Jersey, 2006.
6. Brown H. Principle of language learning and teaching / H. Brown. – N. Y. : Pearson Education, 2000.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
116-120
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ