ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  • М.А. Шкабаріна
Ключові слова: педагогічна креативність, майбутній учитель, технологія, інноваційні методи навчання, навчальна дисципліна

Анотація

У статті представлено технологію розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів почат- кової школи у процесі вивчення фахових дисциплін. Окреслено дисципліни, зміст яких був удоско- налений інноваційними технологіями навчання. Репрезентовано мету і завдання етапів впровадження
моделі. Описано технології, форми організації занять, методи і прийоми, яким надавалась перевага у процесі розвитку педагогічної креативності.

Посилання

1. Зиновкина М.М. Педагогическое творчество / М.М. Зиновника. – М. : МГИУ, 2008. – 258 с.
2. Утёмов В.В. Структура креативного урока по развитию творческой личности учащихся в педагогической системе НФТМ-ТРИЗ / В.В. Утёмов, М.М. Зинокина // Концепт. – 2013. – Т. 3. – С. 2841–2845. – [Електронный ресурс]. – http://ekoncept.ru/2013/53572.htm.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
146-150
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ