ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ «СИСТЕМИ РАННЬОГО І РІЗНОБІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ» Б. ТА О. НІКІТІНИХ

  • Ірина Володимирівна Єсьман
Ключові слова: сім’я, батьки, педагогічна освіта батьків, «система раннього і різнобічного виховання дітей»

Анотація

Виходячи з аналізу наукової літератури, у статті висвітлюються особливості педагогічної освіти батьків як умови реалізації «системи раннього і різнобічного виховання дітей» Б. і О. Нікітіних.

Встановлено, що актуалізація сім’ї як ресурсу сфери освіти зумовлює сьогодні необхідність підвищення рівня педагогічної підготовки батьків. З’ясовано, що однією з головних функцій сучасного суспільства повинно стати поширення знань і досвіду з батьківського виховання, теоретичної і практичної підготовки дорослих до виконання батьківських функцій.

З огляду на зазначене, досліджуючи питання педагогічної освіти батьківського загалу другої половини ХХ століття, особлива увага фокусується на науковій і практичній діяльності сім’ї Нікітіних, які виховали своїх сімох дітей за особливою методикою, яку фахівці визначили як «систему раннього і різнобічного виховання дітей».

Проаналізовано особливості педагогічної освіти майбутніх матерів, підкреслюючи необхідність оволодіння як теоретичними знаннями з психології, педагогіки, гігієни, педіатрії, так і практичними навичками: уміння малювати, співати, конструювати, вишивати та ін.

З’ясовано, що Нікітіни не залишали поза увагою і проблему підготовки молоді до сімейного життя, визнавали, що в школі поряд з уроками з окремих предметів мають бути «уроки сімейного життя» – «уроки спілкування», які навчатимуть дітей бути відповідальними за долю своєї сім’ї.

Визначено, що О. Нікітіна особливе місце в радянській педагогіці відводила розвитку суспільного дошкільного виховання. Дитячі садки в перші роки свого становлення мали на меті допомогти батькам у вихованні дітей.

Установлено, що досвід Нікітіних був альтернативним і став складовою частиною «педагогіки співробітництва», який вплинув на обґрунтування батьківської педагогіки як педагогіки природного розвитку. З’ясовано, що саме співробітницький підхід в організації педагогічної освіти батьків є актуальною умовою формування загальної культури особистості педагогів і батьків.

Посилання

1. Никитина Л.А. Мама или детский сад : Кн. для воспитателей детского сада и родителей. Москва : Просвещение, 1990. 93 с.
2. Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы, нашы дети и внуки. [3-е изд. доп]. Москва : Мол. гвардия, 1989. 303 с.
3. Нікітін Б.П. Ми та наші діти. Київ : Молодь, 1989. 240 с.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
7-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ