ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ НІМЕЧЧИНИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ КРАЇНИ

  • Любов Іванівна Павловська
Ключові слова: молодь, Німеччина, політична участь, Молодіжна стратегія, залучення

Анотація

У статті розглядаються особливості політичної участі німецької молоді, зокрема, відомості, отримані за результатами досліджень молодіжних питань. Розробка молодіжної політики в Німеччині відбувається на різних рівнях. Співпраця між державними та недержавними установами та організаціями визначається принципом субсидіарності. Цей принцип полягає в тому, що центральні органи влади виконують лише ті завдання, які не можуть виконувати люди чи організації на місцевому рівні. Керівним принципом такого політичного підходу є активна участь молоді. Останнім досягненням Німеччини в рамках цієї стратегії є розробка так званої «молодіжної перевірки» (Jugendcheck), яка служить для оцінки впливу національного законодавства на життя молоді. «Молодіжна перевірка» також служить для того, щоб перевірити, чи залучені молоді люди до демократичних процедур та розвитку громадських проектів та як саме. Ще одне питання в політиці Німеччини – інтеграція та підтримка молодих біженців. Молодим людям, яким не вистачає вищої освітньої та професійної кваліфікації, загрожує ризик бути ізольованими не лише професійно та фінансово, але й політично, оскільки їм не вистачає політичних навичок, необхідних для утвердження своїх політичних вимог і тому, що вони меншою мірою використовують свої політичні права. Інтернет дає змогу прискорити і розширити політичну діяльність молоді. Залучення всіх засобів масової інформації та форм спілкування швидко та безпосередньо призводить не лише до збільшення обсягу інформації, спілкування та участі, але й до нового рівня якості у соціальній взаємодії. Розвиток навичок та певних характеристик особистості також гарантує позитивну соціальну інтеграцію у світ дорослих у складних та змінених сучасних соціальних умовах. Молоді люди з вищим рівнем освіти та політичної участі частіше за інших використовують можливості для прийняття демократичних політичних рішень.

З упевненістю можна сказати, що всі форми політичної участі, починаючи з простого голосування і закінчуючи більш складними заходами, такими як робота в політичних партіях, набувають додаткового розвитку та поширення із зростанням рівня освіти людини. Вивчення досвіду політичної участі молоді в інших країнах може стати джерелом для інноваційних ідей щодо виховання громадянської ідентичності у молоді.

Посилання

1. Hoffmann-Lange U., Gille M. (2013) The Transformation of Youth. DJI Impulse: Jugend und Politik.3/2013. Vol. 103, P. 4-8.
2. Stroppe L. Eine Eigenständige Jugendpolitik für Deutschland. Forum Jugendhilfe. Heft 4/ 2011, S. 5–9.
3. Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft. Die Jugendstrategie 2015–2018/ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2017. 2. Auflage. 84 S.
4. Handlungsempfehlungen für die Jugendstrategie der Bundesregierung. 10-12. Mai 2019. URL: https://jugendpresse.de/jugendpolitiktage/jugendpolitiktage-2019/ergebnisse-der-jugendpolitiktage-2019/ (дата звернення 10.10.2019).
5. Youth Wiki national description. Youth policies in Germany – 2017. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlgermany.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
6. Schmidt, J. (2017). Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0. Köln: Halem.
7. Sass, E. (2013). Mit dem Internet Politik gestalten. DJI Impulse: Jugend und Politik. 3/2013. Vol. 103, P. 23-26.
8. Дабагян, І. М., Павловська, Л. І. (2019). Сучасна молодіжна політика в Європі (на прикладі Німеччини). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2/2019. Том 30 (69). Ч. 2. С. 140–145
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
22-27
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ