ВПЛИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА США 1975–1989 РОКІВ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: спеціальна освіта у США, правове врегулювання спеціальної освіти, періодизація розвитку правового забезпечення спеціальної освіти, періодизація становлення правового забезпе- чення спеціальної освіти США

Анотація

Ухвалені Конгресом США у 1975–1989 рр. законодавчі акти запровадили правові основи системи спеціальної освіти, які остаточно визначили вектор її розвитку та спричинили революцію в системі освіти країни загалом. Зауважено роль активного руху за рівні права для всіх громадян країни в ухва- ленні Закону «Про освіту для всіх дітей з інвалідністю» після оновлення у 1990 р. відомого під назвою «Освіта осіб з особливими освітніми потребами». Досліджено, що головними нововведеннями галузі спеціальної освіти у США після ухвалення зазначеного закону стали забезпечення доступу американ- ський дітей з обмеженнями життєдіяльності віком від 3 до 21 року до безкоштовної освіти належ- ної якості у державних закладах освіти і під контролем громадськості, запровадження індивідуаль- них навчальних планів, програм раннього втручання для дітей групи ризику, фінансування додаткових освітніх послуг для учнів з особливими освітніми потребами тощо. Підкреслено, що після ухвалення зазначеного закону мільйони учнів, які раніше зростали в закритих спеціалізованих установах або не отримували належних освітніх послуг у загальних школах, отримали можливість безкоштовно навча- тися відповідно державних стандартів разом зі своїми однолітками. Указано, що відповідно до поправок до вказаного закону 1983 та 1986 рр. провідним принципом спеціальної освіти стала партнерська взаємодія батьків або опікунів та фахівців. Наголошено, що для активізації цієї взаємодії законом передбачено обов’язкову участь членів сім’ї на кожному етапі укла- дання індивідуальних навчальних програм для своїх дітей, можливість обговорювати умови навчання дитини та право подавати позов на школу в разі ухвалення суперечливого рішення.

Посилання

1. Никоненко Н.В. Визначення фундаментальних чинників становлення системи освіти осіб із особливими освітніми потребами. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 31. C. 51–58.
2. Education for All Handicapped Children Act (EAHCA). Public Law 94-142. 1975. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED116399.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
3. Esteves K.J., Rao Sh. The Evolution of Special Education: Retracing legal milestones in American History. Principal : National Association of Elementary Principals. 2008. November-December. P. 1–3.
4. Martin E., Martin R., Terman D. The legislative and litigation history of special education. The Future of Children. 1996. No. 6. P. 25–39.
5. National Center for Educational Statistics. The Condition of Education: Students with disabilities. Washington DC: U.S. Department of Education. 2020. URL: https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp (дата звернення: 20.01.2021).
6. Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities. Public Law 100-407. 1988.
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-102-Pg1044.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
7. Twenty-Five Years of Progress in Educating Children with Disabilities Through IDEA. / Laws & Guidance. Special Education & Rehabilitative Services. U.S. Department of Education. Archived Information. 2007. URL: https://www2.ed.gov/policy/speced/leg/idea/history.html (дата звернення: 20.01.2021).
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
7-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ