ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: навчання, педагог, мислення зростання, мотивація, емоційний відгук, метапізнання

Анотація

Стаття розкриває основні психолого-педагогічні особливості ефективного навчання. Розглянуто техні- ки запам’ятовування від Джошуа Фойера, де автор вводить поняття ідеї палацу образів, або палац пам’яті, в якому містяться образи, асоціації, створені минулого уроку, пов’язані з минулою темою. Якщо є мета і значення замап’ятовування, тоді і процес відтворення буде відбуватися ефективніше і простіше. Висвітлено значення і роль образу в теорії сучасного науковця В.В. Клименко. Образ розглядається як відображення предмета і еталон-регулятор пізнавальних, моральних вчинків та естетичних дій. Наголошено на визначній ролі відновлювальних вправ та інтервальних повторень у рамках вивчен- ня поняття ефективного навчання. У статті визначено, що ефективне навчання потребує майстерності правильно і обережно хвалити учнів. Похвала як засіб мотивації стає продуктивною, якщо вміло її вико- ристовувати в педагогічному спілкуванні, встановленні більш емоційної взаємодії між вчителем і учнями. Наголошено, що ефективне навчання буде давати свої результати, коли педагоги будуть звертати увагу на важливість сприйняття точки зору учня, його думок, вражень, суджень, мотивів. Головним у цьому аспекті виступає психологічне міркування – некогнітивні фактори, які впливають на навчання. Чим часті- ше учні почнуть замислюватися над навчальним процесом, результатами своїй дій, успіхами у вивченні тих чи інших тем, категорій, понять – тим ефективнішим, а головне усвідомленим стане процес навчання. Акцентовано увагу на категорії «мислення зростання», яке тлумачиться як переконання, що здібно- сті та інтелект є змінними, і ми можемо підвищити їхній рівень. Досліджені поняття асоціацій, процесу створення образу, на основі яких будується думка. Наголошено на визначній ролі емоційного відгуку вчителя, що має відповідати навчальним цілям і заохочувати учнів на подальші успіхи та результати навчальної діяльності. Розглянуто категорію метапізнання як процесу думання про власні думки, ефективного прийому навчання. Висвітлено теорію американського науковця Карла Роджерса щодо важливих питань, які мають задати собі справжні професійні та мудрі педагоги.

Посилання

1. Державний університет телекомунікацій. Застосування новітніх технологій під час реалізації прийому інтервального повторення англійської лексики у ВНЗ. 2021. URL : http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-525-7117.
2. Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія, 2013. Київ : Видавничий Дім «Слово».
3. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід. Київ : Слово, 2013.
4. Парслоу Є., Рей М. Коучинг в обучении: практические методики и техники. Санкт-Петербург : Питер, 2003.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
28-33
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ