ВПЛИВ ІДЕЙ ФРІДРІХА ФРЕБЕЛЯ НА СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УГОРЩИНІ

Ключові слова: методи навчання, заклади дошкільної освіти, розвиток дітей раннього віку, діти дошкільного віку, концепція дошкільного виховання, гра, навчальне середовище, «дари Фребеля».

Анотація

Вплив праць Фрідріха Фребеля на становлення дошкільної освіти в Угорщині важко переоцінити. Його ідеї, такі як важливість навчання в ігровій формі та використання розвиваючих іграшок, мали тривалий вплив на підхід до дошкільної освіти в регіоні. Напрацювання Фребеля допомогли сформувати навчальні програми та методи навчання, що використовувалися в перших дошкільних закладах, забезпечивши міцний фундамент для освіти та розвитку дітей раннього віку. Метою нашого дослідження було здійснення аналізу впливу діяльності Фрідріха Фребеля на становлення та розвиток дошкільної освіти в Угорщині. У ході дослідження ми використовували методи аналізу, систематизації та узагальнення даних на основі вивчення психолого-педагогічної та наукової літератури. Нами було проаналізовано матеріали таких угорських науковців, як Отто Ваґа, Ендре Зіболена, Іштвана Месароша, Елемера Келемена, Рози Куруц, Марії Горняк, Шандорне Кьовер, Бели Пуканского та інших, які займалися дослідженням становлення та розвитку системи дошкільної освіти в Угорщині. А також публікації Ганни Рего, яка займалася дослідженням становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання на Закарпатті, яке в досліджуваний період входило до складу Австро-Угорщини. Кожен з них у своїх наукових розвідках торкнувся аналізу методики Фрідріха Фребеля та її впливу на становлення концепції дошкільного виховання в Угорщині. Як стверджують науковці, акцент на навчанні та дослідженні в ігровій формі дозволив дітям розвинути свої творчі здібності, критичне мислення та навички розв’язання проблем. Крім того, спільна природа навчального середовища сприяла розвитку соціальних навичок і командної роботи. Фребелівський підхід також надавав пріоритет розвитку емоційного інтелекту, який є важливим для формування здорових стосунків і загального благополуччя. Оскільки ми продовжуємо шукати нові способи навчання та виховання дітей дошкільного віку, важливо визнати внесок таких першопрохідців, як Фребель, чиї ідеї мали тривалий вплив на сферу освіти багатьох Європейських країн. Продовжуючи розмірковувати над історією освіти, стає зрозуміло, що внесок Фребеля в цю сферу залишається актуальним і цінним і сьогодні.

Посилання

1. Рего Г. Дошкільне виховання у Закарпатті: витоки й історія розвитку (1836–1918 рр.) : монографія. Ужгород : ВАТ «Патент», 2010. 256 с.
2. Murray J. Value/s in early childhood education. International Journal of Early Years Education. 2018. 26(3). Р. 215–219.
3. Pukánszky, B. “Froebel’s Influence on Early Childhood Education in Hungary.» International Journal of Early Childhood Education, 2016, vol. 22, no. 1. pp. 37–41. 4. Roszak, M. Friedrich Froebel’s pedagogucal concet within Polish pre-school education: the revival of 19th century thought in modern institutional upbringing of children. Society Register, 2018, 2(2), 149–162.
5. Szabolcs, É., & Réthy, E. Fröbel és a nőmozgalmak Magyarországon. Magyar Pedagógia, 1999, 99(4), 363–373.
6. Vág, O. & Fröbel, F. (1977). Friedrich Fröbel. Tankönyvkiadó.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
22-26
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ