ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Ключові слова: інклюзивно-ресурсний центр, команда психолого-педагогічного супроводу, спільна співпраця, фахівці інклюзивно-ресурсного центру

Анотація

У статті розглядається питання взаємодії батьків дітей, які мають затримку психічного розвитку, та фахівців інклюзивно-ресурсного центру. Успіх та просування у розвитку дітей із відповідними порушеннями залежать від тісної, злагодженої роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру та батьків, а також їх активного включення як рівноправних членів команди психолого-педагогічного супроводу, що стало метою експерименту. Дослідження проводилося у закладах відповідної категорії дітей із труднощами у навчанні як найбільш чисельній категорії дітей із порушеннями у молодшому шкільному віці. Відвідування такими дітьми інклюзивно-ресурсного центру дає змогу реалізувати своє право на правильну діагностику та отримання якісної корекційної роботи. Методи дослідження. Визначався рівень задоволеності батьків дітей із порушеннями розвитку з роботою фахівців центру, а також робота за методиками «Вивчення задоволеності батьків роботою фахівців інклюзивно-ресурсного центру», «Вивчення оцінки батьками ролі інклюзивно-ресурсного центру у вихованні дітей із тяжкими мовленнєвими вадами» (розроблена доцентом А.А. Андрєєвим) та оцінювався рівень допомоги дитині з тяжкими мовленнєвими порушеннями. Стаття містить узагальнені результати дослідження з їх аналізом та висновками. Результати дослідження. Зазначено, що рівень задоволеності батьків роботою фахівців інклюзивно-ресурсного центру підвищився за умови їх тісної, тривалої співпраці, а також зросла оцінка допомоги, яку отримували діти з труднощами у навчанні. Це дало змогу отримати позитивні зрушення у розвитку та позитивні результати корекційно-виховного впливу на дану категорію вихованців. Усі фахівці інклюзивно-ресурсного центру усвідомлювали необхідність постійної тісної взаємодії з батьками дітей із порушеннями розвитку для отримання позитивного результату корекційно-розвиткової роботи, яка надається дітям в умовах спеціальної організації діяльності дітей в інклюзивно-ресурсному центрі. Конкретно доведено, що інклюзивно-ресурсний центр надає комплексний психолого-педагогічний супровід дитині із затримкою психічного розвитку, при цьому надає ефективні поради, інструкції, можна сказати, навчає батьків, включаючи їх в активну роботу зі своїми дітьми, а також мотивуючи фахівців інклюзивно-ресурсного центру до надання більш ефективного корекційно-розвиткового впливу. Висновки. Результати дослідження дають змогу зробити висновок: взаємодія батьків дітей із труднощами у навчанні та фахівців інклюзивно-ресурсного центру повинна являти собою особливу форму співпраці, яка передбачає активну участь у корекційно-розвивальному процесі, тісний зв'язок із фахівцями центру з метою компенсації порушень психічного розвитку дітей даної категорії.

Посилання

1. Компанець Н.М., Луценко І.В. Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ : навчально-методичний посібник. Київ, 2017. 66 с.
2. Лорман Т., Депплер Дж., Харві Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практичний посібник / пер. з англ. Київ : Парашин І.С., 2010. 296 с.
3. Канадсько-український проєкт «Інклюзивна освіта для дітей із особливими потребами в Україні». URL: http://www.education–inclusive.com/shho–take–inklyuziya (дата звернення: 10.06.2023).
4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. Київ : Самміт-Книга, 2009. URL: http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Inkluzivna_ocvita/ (дата звернення: 10.06.2023).
5. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : методичний посібник / уклад. О.В. Коган та ін. Харків : Друкарня «Мадрид», 2019. 110 с.
6. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / за заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ, 2018. 252 с.
7. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 28 лютого 2018 р. Хмельницький : А.В. Царук, 2018. С. 135–138.
8. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами : методичний посібник / за заг. ред. Н.З. Софій. Київ : Плеяди, 2015. 66 с.
9. Теорія і практика інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / упоряд. К.М. Бондар. 2-е вид., доп. Проєкт «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг». Кривий Ріг, 2019. 170 с.
10. Сходинки інклюзії : науково-практичний посібник / О.А. Тельна та ін. ; за ред. С.М. Сидоріва. 2-е вид., випр. та доп. Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2019. 156 с.
11. Лавріненко Л.І. Школа для кожного (окремі аспекти інклюзивної освіти) : навчально-методичний посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2017. 168 с.
Опубліковано
2023-09-21
Сторінки
32-38
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ