РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ТА МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ У БОРОТЬБІ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1900–1939 РР.)

  • В. М. Дидик
Ключові слова: здоровий спосіб життя, Греко-католицька церква, молодіжні товариства, учнівська молодь

Анотація

У статті здійснено аналіз виховання здорового способу життя молоді в Галичині.
Розглянуто протиалкогольну діяльність молодіжних організацій. Описано зміст та форми
протиалкогольної пропаганди. Розкрито роль Греко-католицької церкви в протиалкогольної
діяльності.

Посилання

1. Бучавський А. Протиалкогольний рух і духовенство /А. Бучавський // Нива. – 1929. – Ч. 4. – С. 145–147.
2. Рудянин І. П. Греко-католицьке духовенство в боротьбі за тверезість у Східній Галичині (друга половини ХІХ – початок ХХ) [Електронний ресурс] / І. П. Рудянин. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znmm/2008_15/R1/Rydanun.pdf
3. Парфановиг С. До історії протиалкогольної боротьби в Галичині. Небувалий зрив (з нагоди 30-ліття української протиалкогольної боротьби [Електронний ресурс] / С. Парфановиг. – Режим доступу: http://www.ult.lviv.ua/index.php?newsid=359
4. Лаба В. Географія та хронологія боротьби галичан за тверезість ХІХ – ХХ (короткий довідник) / Василь Лаба. – Львів, 2002. – 17 с. 30
5. Лісна І. С. Становлення державності в Галичині (1918–1923) / Лісна І. – Тернопіль, 2001. – 92 с.
6. Мельник Б. Дай волю, заведе в неволю або хто споїв українську націю! /Б. Мельник, В. Уніят. // Велика Україна. – 2010. – № 5 – С.3.
7. Піліщук О. Мамо, налий пива / О Піліщук // Експрес. – 2010. – № 18. – С.3.
8. Савчук Б. Український пласт 1911–1939 / Борис Савчук. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1996 – 264 с.
9. Савчук Б. Учням гірських про антиалкогольний рух на Прикарпатті / Б Савчук., Г Білавич // Гірська школа Українських Карпат. – № 1. – С.141–147.
10. Субтельний О. Україна: Історія / Орест Субтельний. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.
11. “Студентська секція в Ходорові” (Звіт за ферії 1932 р.) // Студенський шлях. – 1932. – Ч.11 – 12. – С.279–280.
12. Рабій В. Протиалкогольна акція в парохії /В Рабій // Нива. – 1929. – Ч. 9. – С. 340–342.
13. Парфанович С. Шкідливий вплив алкоголю на здоровля дитини / С. Парфанович // Життя і знання. – 1929. – Ч. 9. – С. 273–274.
14. Протиалькогольна діяльність у школах Рідної Школи // Рідна школа. – Ч.9. – 1938 р. – С. 145– 147.
15. H. Dziecko specjalnej troski // Zycie krzemienickie. – 1934. – № 1. – С.17.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
25-30
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ