РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ БАТЬКІВ (50-70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ)

  • І.В. Єсьман
Ключові слова: сімейне виховання, педагогічна освіта батьків, засоби масової інформації

Анотація

У статті підкреслено значну роль засобів масової інформації у реалізації системи педагогічної освіти батьків у 50-70-х роках ХХ століття в Україні. Про це свідчить їх поширення і доступність у зазначений період. Друковане і усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти найвіддаленіших районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище. Тому широкі можливості засобів масової інформації 31 викликають необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність їх впливу на батьків і громадськість.

Посилання

1. Глазов Н. О педагогической пропаганде / Н. Глазов // Народное образование. – 1961. – №7. – С. 65-66.
2. Деятельность организаций педагогического общества РСФСР по пропаганде педагогических знаний (Материалы семинара, проведённого 7 мая 1976 г. в г. Москве). / Под ред. д.п.н. И.Е. Шварца. – М., 1976. – 70 с.
3. Законодавство України про освіту. Збірник законів (станом на 10 березня 2002 р.). – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с. (Б-ка офіційних видань).
4. Из опыта воспитательной работы / [ред. А.Г. Хрипкова, А.М. Наумова, И.В. Гребенников]. – М.: Педагогика, 1978. – 176 с.
5. К. Минин. Родители учатся воспитывать / К. Минин //Семья и школа, 1967. – №11. – С.42-43.
6. Орлов Б. Педагогическое просвещение родителей / Б. Орлов // Народное образование. – 1964. – №6. – С. 46-50.
7. Применение технических средств в пропаганде педагогических знаний среди населения / Под ред. Н.И. Родионова. – М.: ЦС ПО РСФСР, 1978. – 43 с.
8. Телевидение и радиовещание СССР. – М., 1979 / Сост. В.П. Волков, В.Н. Козловский, А.Н. Приходько. – 295 с. – С. 131.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
30-35
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ