ПИТАННЯ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АРОНА ЗАЛКІНДА

  • Т.В. Кравченко
Ключові слова: статеве виховання школярів, виховний вплив, середовище, сублімація

Анотація

У статті розглянуто наукову спадщину А. Залкінда з проблеми статевого виховання школярів. Автором досліджено та проаналізовано оригінальну систему статевого виховання, теоретичні засади якої розробив А. Залкінд.

Посилання

1. Залкинд А.Б. Вопросы советской педагогики / А.Б. Залкинд. – Л., 1926. – 178 с.
2. Залкинд А.Б. Педология: Утопия и реальность / А.Б. Залкинд. – М.: Аграф, 2001. – 464 с.
3. Залкинд А.Б. Половое воспитание / А.Б. Залкинд. – М., 1930. – 75 с.
4. Залкинд А.Б. Половой вопрос в условиях советской общественности / А. Б. Залкинд. – Л.,1926. – 128 с.
5. Залкинд А. Половой вопрос с коммунистической точки зрения / А. Залкинд // На путях к новой школе. – 1924. – № 6. – С. 47 – 57.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
35-41
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ