РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ

  • А.К. Микуліна
Ключові слова: естетичний розвиток, естетичне ставлення, художня діяльність, образотворча діяльність

Анотація

У статті подана характеристика естетичного ставлення до образотворчої діяльності та особливостей його розвитку у дошкільників. Також зроблено детальний аналіз поняття «естетичне ставлення», розглянуто його становлення та специфіку розвитку у дошкільному віці, особливості формування естетичного ставлення у дошкільників у процесі художньої діяльності та сприймання творів образотворчого мистецтва.

Посилання

1. Бебіх Г.Д. Розвиток творчої особистості дитини через образотворче мистецтво / Г.Д. Бебіх // БВДС, 2005, № 5–6, с. 1–11.
2. Ветлугіна Н.О. Естетичне виховання в дитячому садку / Н.О. Ветлугіна – М.: Просвіта, 1985.– 204 с.
3. Долінна О. Завдання естетичного виховання / О. Долінна // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 16–17.
4. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей / В.П. Котляр – К.: Кондор, 2009. – 201 с.
5. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2–6 років «Кольорові долоньки» / І.О. Ликова – X.: Весна: Видавництво «Ранок», 2007. – 128 с.
6. Суржанська В.А. Розвиваємо творчі здібності. / В.А. Суржанська – X.: Вид. Група «Основа», 2007. – 112 с.
7. Федієнко В.В., Чемеренко О.Ю. Образотворче мистецтво / В.В. Федієнко., О.Ю. Чемеренко. – X. ВД «Школа», 2004. – 64 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ