ПОГЛЯДИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

  • Т.І. Пагута
Ключові слова: естетичне виховання, естетичні почуття, молодші школярі, природа, мистецтво, музика

Анотація

У статті розглянуто питання актуальності естетичного виховання молодших школярів. Досліджено розроблену та організовану В.О. Сухомлинським систему естетичного виховання учнів Павлиської школи, спрямовану на формування цілісного естетичного досвіду дитини. Розкрито цінність педагогічних порад великого педагога щодо естетичного виховання молодших школярів. Показано шляхи використання поглядів видатного педагога В.О. Сухомлинського на естетичне виховання підростаючого покоління у сучасній початковій школі. Обґрунтовано, що ідеї В.О. Сухомлинського щодо естетичного виховання підростаючого покоління були, є і будуть актуальними завжди.

Посилання

1. Артеменко М.М. Природа й естетичне виховання учнів: Навчально-методичний посібник / М.М. Артеменко. – К. : Рад. шк., 1984. – 80 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.
3. Карапузова Н.Д. Ергономічне забезпечення інформаційно-предметного середовища навчального кабінету початкової школи / Н.Д. Карапузова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents. com.ua/glavy/48388-ergonomchne-zabezpechennyanformatsyno-predmetnogo-seredovischa-navchalnogokabnetu-pochatkovo-shkoli.html
4. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. : А.І. Кузьмінський, Л.В. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 700 с.
5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. К. : Радянська школа, 1977. – 670 с.
6. Шевченко О. Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання / О. Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21–24.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
108-112
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ