СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (1948 – 1970 РР.)

  • О.В. Сараєва
Ключові слова: етичні бесіди, громадянське, моральне, розумове, трудове, естетичне, фізичне виховання

Анотація

У публікації представлено систему виховної роботи Павлиської середньої школи, що склалася впродовж 1948-1970 рр. Автором розкрито особливості методики виховання підростаючого покоління, розробленої В.Сухомлинським.

Посилання

1. Рындак В.Г. Уроки Сухомлинского (издание второе, дополненное). – М.: Педагогический вестник, 2003. – 340с.
2. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори: в 5 т.  К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С. 55-206.
3. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С.209-400.
4. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С.403-637.
5. Сухомлинський В.О. Формування комуністичних переконань // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.2. – С. 7-146.
6. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 3. – С. 283-582.
7. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.4. – 1976. – С.7-390.
8. Сухомлинський В.О. Вправляння – один із методів виховання свідомої дисципліни // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. – 1977. – С.16-29.
9. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 263 с.
10. Сухомлинский В.А. План работы Павлышской средней школы на 1970-1971 учебный год. Машинопись 1970 год. ЦДАВОВУ. – Ф. 5097. – Оп. 1. – Спр. 930. – 108 арк.
Опубліковано
2010-10-25
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ