ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У «ПАБЛІК СКУЛЗ» – ЕЛІТНИХ ШКОЛАХ-ПАНСІОНАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

  • Н.І. Хайдарі
Ключові слова: виховання, фізичне виховання, «паблік скулз», елітні школи-пансіони, Велика Британія

Анотація

У статті розкрито особливості фізичного виховання в «паблік скулз» – елітних школах-пансіонах Великої Британії: Вінчестер (Winchester College), Вестмінстер (Westminster School), Ітон (Eton College), Рагбі (Rugby School), Харроу (Harrow School), Чартерхауз (Charterhouse School), Шрусбері (Shrewsbury School). Автором з’ясовано, що традиційно у британських елітних приватних школах-пансіонах «паблік скулз» Великобританії основними є такі напрями виховання: релігійне, громадянське, фізичне, естетичне та ін. Фізичне виховання («physical education/training») покликане відповідати цілям формування особистісної зрілості учнів, розвитку колективних відносин. Спорт у «паблік скулз» – це не тільки обов’язкові заходи, засіб фізичного і морального виховання, традиції, якими у школах пишаються, а й спосіб інтегрувати школу у національну систему освіти.

Посилання

1. Бубка С.Н. А.Д. Бутовский о системе физического воспитания в Англии / С.Н. Бубка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 5–9.
2. Бутовский А.Д. Воспитание и телесные упражнения в английских школах/ А.Д. Бутовский // Собрание сочинений : в 4-х т. – К. : Олимпийская литература, 2009. – Т. 1. – С.277–334.
3. Данилова А.С. Организация воспитания в частных школах-пансионах Великобритании : [монография] / А.С. Данилова. – Ульяновск, 2009. – 192 с.
4. Коляда Т.В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (XIX – перша половина XX ст.) / Т.В. Коляда : [монография]. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 294 с.
5. Назарьева К.В. Развитие элитного образования в Англии : дис. … кандидата пед. наук : дис. ... кандидата пед. наук : 13.0 0.01 / К.В. Назарьева. – Архангельск, 2008. – 207 с.
6. Школы для мальчиков в Англии. Школа Winchester College [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.estudy.ru/countries/england/secondary-education/schools/boys-schools/winchester-college.
7. Школы совместного обучения в Англии. Школа Rugby school [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.estudy.ru/countries/england/ secondary-education/schools/so-ed-schools/rugby-school.
8. Яременко Н. В. Інноваційність організації навчально-виховного процесу сучасних «паблік скулз» Англії / Н.В. Яременко // Сучасна освіта в умовах реформування : проблеми, теорія, практика. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – С. 143–145.
9. Barton L. Eton? Bring them on / L. Barton // The Guardian. – 2004. – March 24. – [Electronic resource]. – URL : http://www.guardian.co.uk.
10. Charterhouse School official website [Electronic resource]. – URL : http://www.charterhouse.org.uk.
11. Eton College official website [Electronic resource]. – URL : http://www.etoncollege.co.uk.
12. Harrow School official website [Electronic resource]. – URL : http://www.harrowschool.org.uk.
13. Rugby School official website [Electronic resource]. – URL :http://www.rugbyschool.net.
14. Shrewsbury School Website. [Electronic resource]. – URL : http://www.shrewsbury.org.uk.
15. Study&Travel Organisation [Electronic resource]. – URL : http://www.edu.vimtravel.org.
16. The true cost of the rise in private school fees? // The Guardian. – 2008. – 13 July. – P. 3.
17. UK Schoolsnet. [[Electronic resource]. – URL : http://www.schoolsnet.com/htm.
18. Westminster School Website [Electronic resource]. – URL : http://www.westminster.org.uk.
19. Winchester College Website [Electronic resource]. – URL : www.winchestercollege.co.uk.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
118-122
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ