МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У 80- 90-Х РР. ХХ СТ. В УКРАЇНІ

  • А.О. Денисенко
Ключові слова: дозвілля, студентська молодь, клуб, клубні об’єднання

Анотація

На основі вивчення широкого кола джерел у статті в історико-педагогічному аспекті висвітлюються питання організації дозвілля студентської молоді у клубах у 80- 90-х рр. ХХ ст. Виокремлено тенденції становлення нової генерації соціально активного студентства, визначено зміст і форми організації творчого дозвілля студентської молоді у клубах. Установлено роль студентських клубів та клубних об’єднань у формуванні особистості молодого спеціаліста.

Посилання

1. Основы педагогики и психологии высшей школы / [под ред. А. В. Петровского]. – Москва : Изд-во Московского университета, 1986. – 304 с.
2. Мельников И. Г. Свободное время студентов : сущность и функции / И. Г. Мельников // Современные проблемы формирования культуры молодежи. – М., 1989. – С. 12-18.
3. Мельничук С.Г. Формування естетичної культури майбутніх учителів (історикопедагогічний аспект, 1860-1970 рр.). – Київ, 1995. – 198 с.
4. Об улучшении работы клубов, домов и дворцов культуры профсоюзов // Клуб и художественная самодеятельность. – 1975. – № 2. – С.2-3.
5. Радкович Л. Полікультурні можливості клубної роботи в системі вищої освіти / Л. Радкович // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – 2010. – № 2(3). – С. 215–218.
Опубліковано
2014-11-23
Сторінки
57-62
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ