НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В АЗЕРБАЙДЖАНІ У 2013–2014 РР

  • М.І. Асланли
  • Д.Г. Гулієв
  • С.К. Садигов
Ключові слова: спортсмен, фізичне виховання, спорт, фізичні якості, захист країни, соціальне середовище

Анотація

У статті аналізуються основні напрями соціальної політики в галузі фізичної культури і спорту в Азербайджанській Республіці, також розглядається участь збірних команд країни в республіканських, міжна- родних змаганнях та турнірах за кордоном у 2013–2014 рр. Надано інформацію про медалі, завойовані в олімпійських і неолімпійських видах спорту на офіційних міжнародних змаганнях, про чемпіонати світу, Європи, за Кубок світу. У статті також висвітлено питання, що стосуються роботи ООН, Європейської Ради, країн СНД та інших міжнародних організацій і державних органів, що займаються молоддю і політикою спорту різних країн із метою розширення і розвитку міжнародних відносин у галузі спорту.

Посилання

1. Abiyev A., Guliyev D. Way started from Helsinki /Abiyev A., Guliyev D. – Baku: 2002. – 93 s.
2. Ajalov E. History of physical training and sport in Azerbaijan / Ajalov E. – Baku: “Maarif”, 1985. – 142 s.
3. Babayev R. Possibilities and ways of work in national-mental training of teenagers in education process of physical training discipline: аutoref. dis. … сan. of ped. scien. / Babayev R. – Baku: 2010. – 39 s.
4. Ibrahimov N. Youth is the future of independent Azerbaijan / Ibrahimov N. – Baku: “Azerbaijan”, 1996. – 25 s.
5. Guliyev D. State care of physical training and sport in Azerbaijan (1970–2000). [Monographic] / Guliyev D. – Baku: “Nurlan”, 2000. – 176 s.
6. Guliyev D. The role of Ilham Aliyev in Olympic Movement development. [Monographic] / Guliyev D. – Baku: “Nurlan”, 2007. – 298 s.
7. Guliyev D. World, European champions and awarders of Azerbaijan (Summer Olympic sports) / Guliyev D. – Baku: “Teknur”, 2009. – 127 s.
8. Guliyev D. The development of physical training and sport in independent Azerbaijan Republic. Text-book (1991–2011) / Guliyev D. – Baku: “Mutercim”, 2012. – 216 s.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
8-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ