ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ

  • Т.І. Бондар
Ключові слова: інклюзивна освіта, чинники, керівництво, моделі освіти, навчальні досягнення усіх учнів

Анотація

У статті проаналізовано розвиток інклюзивної освіти в провінціях Нью-Брансуїк, Альберта й Он- таріо. Із-поміж низки чинників, що забезпечують розвиток інклюзивної освіти в названих провінціях, виокремлено суттєву урядову підтримку ініціатив провінцій. Окреслено стратегічні напрями діяльно- сті провінцій із подальшого вдосконалення інклюзивного освітнього середовища.

Посилання

1. A great school for all… transforming education in Alberta [Electronic Resource] / Alberta Teachers’ Association, 2012. – 48 p. – Available at : www.teachers.ab.ca/sitecollectiondocuments/ata/publications/research/pd-86-26%20a%20great%20school%20for%20alltransforming%20education%20in%20alberta.pdf.
2. Alberta Teachers’ Association Report of the Blue Ribbon Panel on Inclusive Education in Alberta Schools [Electronic Resource] / Alberta Education, 2014. – 128 p. – Available at : https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/News-Room/2014/PD-170-1%20PD%20Blue%20Ribbon%20Panel%20Report%202014-web.pdf.
3. Dolmage M. Evidence of Effective High School Inclusion: Research, Resources and Inspiration [Electronic Resource] / M. Dolmage, G. Young, H. Stuart, J. Specht, J.
Strickland // Ministry of Education of Ontario, 2009. – 33 p. –Available at : http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/memos/april2009/IAI_EDU_research_report.pdf.
4. Gordon Porter [Electronic Resource]. – Available at :http://www.cacl.ca/news-stories/blog/gordon-porter.
5. Guide to Education [Electronic Resource] / Alberta Education, 2015. – 148 p. – Available at : https://education. alberta.ca/media/1626501/guide_to_education_2015.pdf.
6. Guidelines on accessible education [Electronic Resource] / Ontario Human Rights Commission, 2004. –39 p. – Available at : http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Guidelines_on_accessible_education.pdf.
7. Inclusive Education: A Review of Programming and Services in New Brunswick [Electronic Resource]. – 2004. – 11 р. – Available at : http://www2.gnb.ca/content/
dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/mackay/AppendixA.pdf.
8. MacKay W. Author’s summary Connecting care and challenge: tapping our human potential – Inclusive Education: A Review of Programming and Services in New
Brunswick [Electronic Resource] / W. Mackay // Province of New Brunswick, 2006. – 65 p. – Available at : http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/
mackay/ReportOnInclusiveEducationSummaryDocument.pdf.
9. MacKay W. Connecting care and challenge: tapping our human potential – Inclusive Education: A Review of Programming and Services in New Brunswick [Electronic Resource] / W.MacKay // Province New Brunswick, 2006. – 347 p. – Available at : http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/mackay/ConnectingCareAndChallenge-MacKayReport.pdf.
10. Porter G. L. Strengthening Inclusion, Strengthening Schools – An Action Plan for Growth: Report of the Review of Inclusive Education Programs and Practices in New
Brunswick Schools / G. L. Porter,A. AuCoin // Province of New Brunswick. – 2012. – 243 p.
11. Province Moves Forward on Inclusive Education System: News release [Electronic Resource] / Government of Alberta. – June 11. 2010. – 5 p. – Available at : https://
www.alberta.ca/release.cfm?xID=2856023540028-EDBE4BD0-9196DD1D9C6D3A8E.
12. Realizing the Promise of Diversity Ontario’s Equity and Inclusive Education Strategy [Electronic Resource] / Ministry of Education, Ontario, 2009. – 34 p. – Available at
: http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.pdf.
13. Scraba E. J. Schools Teach – Parents and Communities Support – Children Learn – Everyone Benefits: A Review Of The New Brunswick Education System Anglophone Sector [Electronic Resource] / E. J. Scraba // Education Consulting International, 2002. – 67 p. – Available at : http://nb.cpf.ca/ wp-content/blogs.dir/1/files/Scraba_Report.pdf.
14. Setting the direction framework [Electronic Resource] / Alberta Education, 2009. – 24 p. – Available at : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506091.pdf.
15. The State of Inclusion in Alberta Schools [Electronic Resource] / Alberta Teachers’ Association, 2015. – 48 p. – Available at : https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Research/COOR-101-5%20The%20State%20of%20Inclusion%20in%20Alberta%20Schools.pdf.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
17-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ