РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ ПІОНЕРСЬКОЇ РОБОТИ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20–80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

  • Г.Р. Лях
Ключові слова: піонерська організація, піонери, форми і методи виховання, суспільно корисна піонерська робота, піонерський збір, змагання, дитяча активність та самостійність

Анотація

У статті простежено процес розвитку форм і методів виховання у піонерській організації України від 20-х до 80-х років ХХ ст. Зроблено акцент на тому, що нові форми й методи піонерської роботи виникали відповідно до суспільно-політичних умов і завдань, що ставилися перед організацією у різні періоди розвитку радянського суспільства. З’ясовано, що задля реалізації завдання всебічного розвитку дітей та підлітків піонерська організація користувалася як загальними (і для школи, і для піонерії), так і специфічними (із застосуванням піонерських ритуалів, символіки, атрибутів) формами й методами роботи.

Посилання

1. Божович Л.И. Возрастной подход в работе пионерской организации / Л.И. Божович, Т.Е. Конникова. – М.: Просвещение, 1969. – 96 с.
2. Воспитательная деятельность пионерской организации : Вопросы методики / Под ред. Б.Е. Ширвиндт. – М. : Педагогика, 1982. – 168 с.
3. Літопис піонерської організації України (1941– 1982) // Піонерія України. 1941–1982 рр. : збірник / Упорядник Б.М. Нудлін. – К. : Молодь, 1983. – 384 с. – С. 295–379.
4. Методика роботи піонерської дружини / За ред. І.А.Винниченко та В.А. Якубовського. – К. : Рад. школа, 1970. – 319 с.
5. Система воспитательной деятельности пионерской организации / Под ред. Б.Е. Ширвиндта. – М. : Педагогика, 1978. – 176 с.
6. Соколова Э.С. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. Страницы истории / Э.С. Соколова, В.А. Таборко. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 96 с.
7. Ширвиндт Б.Е. Классный руководитель и пионерский отряд / Б.Е. Ширвиндт. – М. : Просвещение, 1980. – 175 с. – (Б-ка клас. руководителя).
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
58-62
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ