ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ЗАОХОЧЕНЬ І ПОКАРАНЬ УЧНІВ У ТВОРЧОСТІ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕДАГОГІВ

  • Т.В. Іноземцев
  • А.М. Бойко
Ключові слова: толерантність, заохочення, покарання, індивідуальні і вікові особливості учнів, загальноосвітня школа, вчитель, моральна оцінка вчинку

Анотація

У статті на основі аналізу проблеми заохочень і покарань дітей у педагогічній творчості М.І. Пиро- гова висвітлено основні толерантні підходи до зазначеної проблеми одинадцяти найпрогресивніших ві- тчизняних педагогів. Це дало можливість обґрунтувати методолого-теоретичні основи, закономірності й тенденції проблеми, дослідити її на методичному і технологічному рівнях із позиції сучасного стану педагогічної науки й загальноосвітньої школи.

Посилання

1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне / А.М. Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 558 с.
2. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин. – М. : Педагогика, 1971. – 243 с.
3. Захаренко О.А. Слово до нащадків / О.А. Захаренко. – К., 2006. – С. 44–45.
4. Полоусов А. Бить! Но дома. Телесные наказания глазами учителей и учеников / А. Полоусов // Учитель года. – 2005. – № 5. – С. 23–26.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
38-43
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ