РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Н.А. Павинська
Ключові слова: історія, розвиток, методика, університети України, історико-філологічні факультети, статут, Міністерство народної освіти

Анотація

У статті здійснено аналіз розвитку методики викладання історії в університетах України в період ХІХ – початку ХХ століття. Визначено, що з прийняттям статуту Імператорських російських університетів 1884 р. було сформульовано нові орієнтири щодо методики викладання історії в університетах України. Порушено проблему становлення змісту, форм і методів навчання історії в університетах у зазначений період.

Посилання

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть (спроба прогностичного аналізу) / В. Андрущенко // Вища освіта України, 2001. – № 1. – С. 15–18, 55–98.
2. Антонюк О. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу / О. Антонюк // Український історичний журнал, 1993. – № 11. –
С. 15–50.
3. Бузескул В. История Харьковского университета при действии устава 1884 г. (с 1884 до 1905) / В. Бузескул. – Харьков : Тип. ун-та, 1905. – 89 с.
4. Бузескул В. Краткий очерк истории Харьковского университета в царствование Императора Александра ІІІ (1881–1984) / В. Бузескул. – Харьков : Унив. тип., 1900. – 45 с.
5. Дроб’язко П. Українська національна школа : витоки і сучасність / П. Дроб’язко. – Київ : Либідь, 1997. –268 с.
6. Любар О. Історія української школи і педагогіки :[навч. посіб.] / О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко. – Київ : Знання, 2003. – 450 с.
7. Общий Устав Императорских Российских университетов 1884 г. – Санкт-Петербург, 1884. – 64 с.
8. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с.
9. Ягупов В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 506 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
58-63
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ