ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УСТАНОВ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (20–30-ті рр. ХХ ст.)

  • Н.Г. Осьмук
  • Н.В. Сидоренко
Ключові слова: національні меншини, , заклади освіти національних меншин, діти дошкільного віку, дитячий садок, дитячий будинок, денний дитячий будинок

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми становлення й розвитку закладів національних меншин системи соціального виховання Наркомосу УСРР для дітей дошкільного віку в Чернігівській губернії у 20–30-х рр. ХХ ст. Розглянуто соціальні й педагогічні умови становлення мережі установ, охарактеризовано труднощі їх функціонування, з’ясовано концептуальні педагогічні засади їх виховної системи.

Посилання

1. Бондар О. Становлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР у 1919–1933 роках : автореф. дис. … канд. іст. наук / О. Бондар. – Х., 2006.
2. Бюлетень НКО УСРР. – 1924. – № 3–4. – С. 17–18. 3. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 24. – Арк. 63.
4. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 1. – Спр. 1567. – Арк. 35.
5. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 30. – Арк. 25.
6. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 69. – Арк. 10.
7. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 36. – Арк. 59.
8. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 40. – Арк. 92.
9. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 1. – Спр. 73. – Арк. 42.
10. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 73. – Арк. 23.
11. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 66. – Арк. 11.
12. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 1. – Спр. 1882. – Арк. 78.
13. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 42. – Арк. 17.
14. Державний архів Чернігівської області України. – Ф. Р-593. – Оп. 3. – Спр. 82. – Арк. 71.
15. Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 1 ноября 1922 г. на основании Постановления ІІІ сессии VІ созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г. – Х., 1922. – 79 с.
16. Первый Всероссийский Съезд по дошкольному воспитанию: Доклады, протоколы, резолюции. – Государственное изд-во, 1921. – С. 224.
17. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 334. – Арк. 104.
18. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2496. – Арк. 105
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
68-72
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ