ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (1950–2014 рр.)

  • Н.В. Слюсаренко
  • Ю.В. Кузьменко
Ключові слова: фахівці із трудової підготовки, період, система професійної освіти педагогічних кадрів, спеціальність

Анотація

У статті на основі історіографічного аналізу інформаційних ресурсів окреслено основні напрями змін, що характерні для професійної освіти фахівців із трудової підготовки на теренах України у 50-ті рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Наведено перелік спеціальностей, за якими українські вищі навчальні за- клади навчали фахівців із трудової підготовки у 1950–2014 рр. Підкреслено, що спеціальності постійно змінювалися відповідно до змін вимог суспільства в контексті оновлення функціональних обов’язків учителів трудового навчання та технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.

Посилання

1. Слюсаренко Н. Періоди розвитку системи формування освітньої складової частини фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) /Н. Слюсаренко, Ю. Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. Кузьменко (голова) та ін. – Вип. 29. – Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 261–267.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
73-77
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ