ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)

  • O.Б. Ткаченко
Ключові слова: викладач, методи оцінювання, критерії оцінювання, якість, професійна діяльність

Анотація

У статті охарактеризовано специфіку та особливості оцінювання якості професійної діяльності ви- кладачів вищих навчальних закладів України досліджуваного періоду. Узагальнено критерії, згідно з якими здійснювалось оцінювання науково-педагогічних працівників вищої школи. З’ясовано, що ко- жен вид роботи викладача мав свою специфіку, що зумовлювало вибір критеріїв і методів оцінювання. Указано на переваги та недоліки наявних методів оцінювання педагогів. Визначено форми заохочень, які існували для викладачів у вищих навчальних закладах України.

Посилання

1. Бордовская Н. Методика оценки качества деятельности преподавателей вуза : [методические рекомендации] / Н. Бордовская, Е. Титова. – СПб. ; Архангельск, 2003. – 72 с.
2. Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции / под ред. Л. Карпова. – М. : Высшая школа, 1957. – 656 с.
3. Дадаев К. Высшая школа и педагогические основы ее работы / К. Дадаев. – Ташкент, 1969. – 147 с.
4. Денисов А. Преподаватель глазами студентов КИСИ / А. Денисов // Проблемы высшей школы. – К. : Высшая школа, 1989. – С. 97–99.
5. Келз Г. Процесс самооцінки : [руководство по самооценке для высшего образования] / Г. Келз – М. : Моск. обществ. науч. фонд, 1999. – 152 с.
6. Кигель Р. Труд преподавателя вуза / Р. Кигель – К. : Высшая школа, 1987. – 138 с.
7. Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів університету / укл. : О. Тридід, В. Гриньова, Ю. Великий, М. Афанасьєв, В. Єрмаченко, В. Отенко, О. Зима, В. Ольховська, З. Устенко – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2007 – 16 с.
8. Мокін Б. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ / Б. Мокін, Ю. Мокіна. – Вінниця :
УНІВЕРСУМ, 2008. – 133 с.
9. Небеснова А. До формалізації кількісної оцінки якості праці викладача / А. Небеснова, В. Небеснов // Науковий вісник : збірник наукових праць. – Вип. 1–2. –О., 2001. – С. 5–11.
10. Рудь Ю. Як оцінити викладача? Досвід створення і використання системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів / Ю. Рудь, А. Темченко, Г. Отверченко // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта». – 2005. – № 25. – С. 6–7.
11. Скібицька О. Актуальні проблеми стимулювання науково-педагогічної праці : [монографія] / О. Скібицька. – Кіровоград : ПіК, 2003. – 87 с.
12. Шостак А. Рейтинг у національному аграрному університеті / А. Шостак // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта». – 2005. – № 29–30. – С. 8–10.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
83-86
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ