НАУКОВА СПАДЩИНА Я. КОМЕНСЬКОГО В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

  • В.Л. Федяєва
Ключові слова: історичний вимір, наукова спадщина, педагог, педагогічна наука, освіта, виховання, історія педагогіки

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності звернення до наукової спадщини видатного чеського педагога Я. Коменського в контексті багатьох змін у сучасній педагогічній науці для об’єктивного розгляду теоретико-методологічних, концептуальних засад педагогіки в часовому вимірі, а також для визначення й аргументування нових засад, нової освітньої парадигми з урахуванням історично напрацьованої теорії і практики організації навчально-виховного процесу в освітніх інституціях. У статті показано, що творча спадщина Я. Коменського мала великий вплив на розвиток світової педагогіки і шкільної практики, його ідеї не втрачають актуальності. Розглядаючи питання навчання і виховання в нерозривній єдності, педагог закликав до універсальної освіти спочатку рідною мовою, а потім і латинською – мовою науки і культури того часу. Мету виховання педагог убачав не тільки в оволодінні знаннями, але й у розвитку моральних якостей людини, з яких найбільш важливими вважав справедливість і мужність.

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376с.
2. Коменский Я. Материнская школа / Я. Коменский // Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / под ред. А. Пискунова. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 1982. – С. 201–242.
3. Коменский Я. Великая дидактика / Я. Коменский // Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / под ред. А. Пискунова. – М. : Педагогика, 1982 – Т. 1. – 1982. – С. 11–200.
4. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский / Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1969.
5. Лучкевич В. Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХХ століття) / В. Лучкевич. – Дрогобич, 2009. – 19 с.
6. Медынский Е. Принцип природосообразности воспитания в истории педагогики / Е. Медынский // Советская педагогика. – 1956. – № 8. – С. 7–11.
7. Мітюров Б. Педагогічні ідеї Я. Коменського в Україні / Б. Мітюров. – К., 1971.
8. Науменко Ф. Ян Амос Коменский и педагогика братских школ Украины / Ф. Науменко. – Л., 1971.
9. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.
10. Федяєва В. Сімейна педагогіка : [хрестоматія] / В. Федяєва. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – Т. 2. – 2007. – 448 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
87-92
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ