ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1945–1950 рр.)

  • О.Й. Фізеші
Ключові слова: початкова освіта, зміст освіти, ідеологізація змісту освіти, навчальний план, Закарпаття

Анотація

У статті порушено проблему ідеологізації змісту початкової освіти в перші роки приєднання Закар- паття до складу Радянської України. Завдяки аналізу архівних джерел, навчальних планів початкових шкіл, нормативно-розпорядчих документів відстежено процес відходу в змісті освіти від європейських
освітніх традицій, притаманних дорадянському періоду, мовних та етнокультурних особливостей краю.

Посилання

1. Гомоннай В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (XIX – XX ст.) / В. Гомоннай. – Ужгород : Закарпаття, 1992. – 286 с.
2. Гомоннай В. Народна освіта Радянського Закарпаття / В. Гомоннай. – К. ; Ужгород : Радянська школа, 1988. – 168 с.
3. Зайченко І. Історія педагогіки : у 2 кн. / І. Зайченко. – К. : ВД «Слово», 2010. – Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – 1032 с.
4. Кузьменко Н. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників із читання для молодших школярів (1857–1997 рр.) : дис. ... канд. пед.
наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Н. Кузьменко. – К., 1999. – 167 с.
5. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 624. – Арк. 1.
6. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 628. – Арк. 78.
7. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-165. – Оп. 2. – Спр. 93. – Арк. 539.
8. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-165. – Оп. 2. – Спр. 179. – Арк. 211.
9. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 195.
10. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Спр. 39. – Арк. 152.
11. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Спр. 56. – Арк. 22.
12. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Спр. 69. – Арк. 165.
13. Державний архів Закарпатської області. – Ф. Р-177. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 13.
14. Центральний державний архів органів влади. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 127. – Арк. 131.
15. Центральний державний архів органів влади. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 252. – Арк. 159.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
92-98
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ