ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІМЕРСІЙНИХ ПРОГРАМ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛАХ

  • І.О. Білецька
Ключові слова: білінгвальне навчання, двомовні програми, занурення в іноземну мову, імерсійні програми, іноземна мова, американська школа

Анотація

У статті проаналізовано один із типів двомовних програм – програми занурення в іноземну мову, або імерсійні, які широко практикуються у навчальному процесі американських шкіл. В Україні двомовна освіта лише починає розвиватися, і тому теоретикам і практикам у галузі білінгвального навчання не- обхідно інтенсивно вивчати досвід інших країн, зокрема й США, з метою реформування і модернізації власної шкільної освіти в рамках двомовного навчання.

Посилання

1. Casanova, U. Bilingual education: Politics or pedagogy / U. Casanova. – Amsterdam, 1991. – P. 167–182.
2. Center for Applied Linguistics. Why, how, and when should my child learn a second language? Availableat : http://www.cal.org./resources/pubs/whyhowwhen_brochure.pdf
3. Christian, D., Pufahl, I., Rhodes, N. Language learning. A worldwide perspective. Available at : http://bhssnell.weebly.com/uploads/5/0/9/8/5098492/2_2_christian.pdf
4. Crawford, J. Bilingual education / J. Crawford // Education Week. – 1987. – April. – P. 1–14.
5. Crawford, J. Comment: Bilingualism and schoolingin the United States / J. Crawford // International Journalof the Sociology of Language. – 2002. – № 155–156. –P. 93–99.
6. Educational Resources Information Center. Available at : http://www.accesseric.org81
7. Garcia, E. Bilingualism and schooling in the United States / E. Garcia // International Journal of the Sociologyof Language. – 2002. – № 155 (156). – P. 1–92.
8. Genesee, F. Second language learning through immersion: A review of U.S. programs / F. Genesee //Review of Educational Research. – 1985. – № 55(4). –P. 541–561.
9. Lenker, A., Rhodes, N. Foreign language immersion programs: Features and trends over thirty-five years.Available at : http://www.carla.umn.edu/immersion/acie/vol10/BridgeFeb07.pdf
10. May, S. Bilingual/Immersion Education: What the research tells us // Encyclopedia of Language and Education. – Springer Science + Business Media LLC. –2008. – P. 19–34.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ