МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

  • Д.К. Гулієв
  • С.К. Садигов
Ключові слова: наука, освіта, програма, інтеграція, викладач, спортсмен, фізичне виховання, спорт, психологія, філософія, математика, фізика, біологія, мистецтво

Анотація

У статті охарактеризовано рівень сучасного розвитку науки і техніки, розвиток інтеграції в науці, що вимагає поліпшення змісту шкільного курсу та його методів навчання. Також визначено заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту, поліпшення спортивної, матеріально-технічної бази у країні, вжиті відповідно до постанов президента Азербайджанської Республіки, щодо появи нових і сучасних спортивних комплексів у різних містах і регіонах, реставраційних робіт у наявних спортивних приміщеннях

Посилання

1. Law about Education of Azerbaijan Republic. – Baku : Oyretmen, 1993.
2. Law about Physical Training and Sports of Azerbaijan Republic // Olimpiya dunyasi. – 2009. – September 7.
3. Kazimov N.M. Pedagogic / N.M. Kazimov, E.Sh. Hashimov. – Baku : Maarif, 1996.
4. Mahmudov M.C. Education Systems in the World / M.C. Mahmudov. – Baku : Mutercim, 2014. – 479 s.
5. Mahmudov M.C. Bolonya process: problems, perspectives, realities / M.C. Mahmudov. – Baku : Elm ve tehsil, 2009. – 503 s.
6. Maharremzade M. Psychical and Social Bases in Physical Training / М. Maharremzade . – Tebriz : Peyam Nur, 2004. – 240 s.
7. Matveyev L.P. Theory and Method of Physical Training : I part / L.P. Matveyev. – I edition. – Moscow, 1976.
8. Pashayev E.X. Pedagogics / E.X. Pashayev, F.A. Rustamov. – Baku : Casioglu, 2002.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
114-118
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ