ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МОМЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІ

  • А.Ф. Форостян
Ключові слова: гра, дидактична гра, ігровий момент

Анотація

У статті розглядаються особливості використання у навчальному процесі вищіх навчальних закладів ігрових моментів безпосередньо під час викладання історії психології.

Посилання

1. Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика. – 1985. – №6. – С. 57 – 61.
2. Копосов П. Місце навчальної гри у методичній системі сучасної дидактики // Рідна школа. – 2000. – №11. – С. 65 – 66.
3. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. / За ред. І.А.Зязюна. – 2-е вид. – К.: Вищ. шк., 2004. – 422с.
4. Союк В. Ігрові методи та їх дидактичне значення // Рідна школа. – 2001. – №4. – С. 18 – 20.
5. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі // Початкова школа. – 1997. –№9. – С. 18 – 21.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
67-70
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ