ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

  • М.І. Кот
Ключові слова: поняття «мотивація», види мотивації, професійна мотивація, поняття «активне навчання», активізація навчання

Анотація

У роботі проведено дослідження професійної мотивації студентів-економістів. Забезпечення пізнавальної активності студентів є однією із важливих складових активізації навчальної діяльності вищих навчальних закладів. Розглянуто прийоми активізації, які спрямовані на підтримання мотивації студентів до навчання. Автором було проведено дослідження процесу мотивації навчальної діяльності студентів-економістів ОНЕУ.

Посилання

1. Єрохін С.А. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / С.А. Єрохін, Ю.В. Нікітін, І.В. Нікітіна // Юридична
наука. – 2011. – №1. – С. 20–28.
2. Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів / О. Пінська // Проблеми трудової і професійної підготовки. – 2009. – Вип. 14. – С. 111–115.
3. http://kemocpom.chat.ru/test/zamfir.html.
4. Лисовец Н.М. Профессиональная мотивация студентов как способ активизации обучения / Н.М. Лисовец.
5. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / І.П. Підласий. – Харків : Основа, 2010. – 360 с.
6. Бандурка О.М. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О.М. Бандурка // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 7–15.
7. Черняк Н.О. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ / Н.О. Черняк. – 2013.
8. Каньоса Н.Г. Особливості формування професійної мотивації студентів вищого педагогічного закладу / Н.Г. Каньоса // Збірник наукових праць. – Вип. 11.
9. Казакова М.О. Дослідження професійної мотивації студентів педагогічного вузу / М.О. Казакова. – 2006
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
130-132
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ