РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ

  • І.П. Лисенкова
  • В.О. Волошина
  • К.О. Політікова
Ключові слова: мовленнєва компетентність, мовна компетентність, мовленнєві здібності, розвиток мовленнєвої компетентності, дитина

Анотація

У статті порушено проблему пошуку нових засобів і методів розвитку мовленнєвої компетентності дітей. Проаналізовано теоретичні основи розвитку мовленнєвої компетентності дитини. Представлено результати дослідження з організації спеціальної роботи щодо розвитку мовленнєвих здібностей дітей

Посилання

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А.М. Богуш. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. –
216 с.
2. Богуш А.М. Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації / А.М. Богуш // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 3. – С. 4–13.
3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації / А.М. Богуш // Дошкільне виховання. – 1999. – № 6. – С. 3–5.
4. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы / Е.Д. Божович // Вопросы психологии. –1997. – № 1. – С. 33–34.
5. Вятютнев М.Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах / М.Н. Вятютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – № 6. – С. 38–45.
6. Вашуленко М.С. Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності / М.С. Вашуленко // Дитячий садок. – 2004. – № 20. – С. 4–5.
7. Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. – М. : Смысл, Эксмо, 2004. – 678 с.
8. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Кн. для учителя / И.А. Зимняя. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
9. Колодич О.Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності / О.Б. Колодич // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 55–60.
10. Луценко Л.І. Лексична робота з українського мовлення з дітьми старшого дошкільного віку / Л.І. Луценко. – К. : Освіта, 1994. – 142 с.
11. Наумчук М.М. Говоримо, читаємо, пишемо / М.М. Наумчук. – Тернопіль, 1997. – 32 с.
12. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під. заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 16–25.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
133-136
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ