МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОПИСОВИХ УМІНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

  • О.П. Мілевська
Ключові слова: описова лексика, недорозвинення мовлення, мовленнєві вміння, семантична структура, лексична системність

Анотація

У статті розглянуто окремі методичні засади організації логопедичної роботи з формування в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення описової ланки лексичного компонента мовлення, визначено основні категорії описової лексики як основи для розвитку описових мовленнєвих умінь.

Посилання

1. Рібцун Ю. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю. Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.
2. Калмикова Л. Формування мовленнєвих умінь у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти / Л. Калмикова. – К. : НМЦВО, 2003. – 300 с.
3. Соботович Є. Порушення мовного розвитку та шляхи їх корекції : [навчально-методичний посібник] / Є. Соботович. – К. : ІСДО, 1995. – 204 с.
4. Трофименко Л. Дослідження особливостей формування лексичного значення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення / Л. Трофименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: науково-методичний збірник. – Вип. 4. – 2002. – С. 276–279.
5. Цейтлин С. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи / С. Цейтлин. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 240 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
137-140
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ