ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ

  • О.А. Ізмайлова
Ключові слова: дискурс, типи дискурсів, організація дискурсів, комунікація, комунікативні навички, текст

Анотація

У статті розглядається поняття дискурсу як категорії організації мовного коду вспілкуванні. Предметом особливої уваги є типологія дискурсу, способи його організації, а також типологія мовних особистостей. У статті враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах теорії мовленнєвої комунікації.

Посилання

1. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. – Ростов – на Дону, 1993. – 186 с.
2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003. – 230 с.
3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – Київ, 2004. – 344 с.
4. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974. – 380 с.
5. Бисималиева М.К. О понятиях “текст” и “дискурс” // Филологические науки. – №2. – С. 47-54.
6. Борисова И.М. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге / И.М. Борисова // Русская разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург. 1996. – С. 28-36.
7. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – Москва, 2003. – 120 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
107-112
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ