ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ УЧНЯ

  • К.І. Ковальова
Ключові слова: профільне навчання, елективні курси, індивідуальний навчальний план учня

Анотація

У статті розглянуті особливості організації профільного навчання в старшій школі на основі створення індивідуального навчального плану учня з урахуванням його освітніх потреб через впровадження у навчально-виховний процес елективних курсів.

Посилання

1. Вольянська С. Є. Організація профільного навчання в загальноосвітній школі в умовах регіону: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків, 2006. – 26 с.
2. Зламанюк Л.М. Профільна освіта: шляхи реалізації // Нива знань – 2005. – № 1. – С. 14-17.
3. Кабардін О. Профільна школа // Завуч. – 2002. – № 23-24. – С. 18-19.
4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С.3-15.
5. Організація профільного навчання ЗНЗ: Науково – методичний альманах “Управління підготовкою та введенням профільного навчання в ЗНЗ”. Методичні рекомендації /Авторукладач Н.В.Василенко – Вінниця: ВОІПОПП,2010. – Випуск №3. – 24с
6. Покроєва Л. Структура, моделі профільного навчання. Організація профільного навчання в старшій школі / Упоряд. Н. Мурашко. – К.: Шк. світ, 2007. 120 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
113-116
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ