ОБДАРОВАНІСТЬ УЧНІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Н.В. Кузнецова
Ключові слова: обдаровані діти, зміст навчання, здібності, авторські програми

Анотація

У статті розглядається проблема визначення поняття “обдарованість”, яка знайшла належне висвітлення у педагогіці та психології.

Посилання

1. Воронцова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми // Психолог. – 2006г., № 25-28.
2. Голубєва Е.А. Здібності й індивідуальність. – М.: Прометей, 1993.
3. Гоноболин Ф.Н. Психологія – М: Освіта, 1993.
4. Горай Ю., Гегманська М. Творчі здібності та обдарованість // Психолог. – 2006г. – № 25-28.
5. Лейтес Н.С. О признаках детской одаренности// Вопросы психологии. – 2003. – №4.
6. Лейтес Н.С. Психология одаренности детей и подростков – М.: Издательский центр “Академия”, 1996.
7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы – ЭКСМО, Смысл, 2001.
8. Матюшин А.М., Яковлєв Е.Л. Учитель для одаренных. –М., 1991.
9. Моляко В.А. Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности//Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С.86-95.
10. Розенова М. Обдаровані діти: психологічні проблеми розвиткку, навчання й виховання // Підручник для директора: – 2008. – № 6.
11. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
116-121
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ