ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

  • Л.О Лісіна
Ключові слова: технологія навчання, конструювання технологій, складові викладання фізики, технологічна ланка конструювання, дидактичний модуль

Анотація

У статті визначені базові складові організації інноваційно-технологічного процесу; сформульовані концептуальні положення конструювання технології навчання фізики; видідені знання й уміння, необхідні вчителю фізики для виходу на конструкторський рівень.

Посилання

1. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. М.Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с. – (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР).
2. Каменецкий С.Е. и др. Теория и методика обучения физике в школе. – М.: Академия, 2000. – Ч.1 – 368 с.
3. Куркин Е.Б. Организационное проектирование в образовании. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 400 с.
4. Лісіна Л.О. Технології навчання вчителів у післядипломній освіті. – Запоріжжя: Диво, 2007. – 198 с.
5. Лісіна Л.О. Конструювання навчальних технологій як творчий процес /Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць: Рівненський державний гуманітарний університет. Вип. 13. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – С.65-68.
6. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. – 464 с.
7. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: “Рассвет”, 1995. – 168 с.
8. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 158 с. – (Библиотека учителя).
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
121-126
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ