ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІЧЕНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА БАТЬКІВ

  • (Геділ) Фатьма Каразоглю
Ключові слова: полікультурна освіченість, вихователі дошкільних навчальних закладів, батьки дошкільників, контрольна група, експериментальна група

Анотація

У статті розглядається сутність і особливості полікультурної освіченості фахівців дошкільних на- вчальних закладів та батьків, проаналізовано і обґрунтовано вимоги до педагога в умовах сучасних педагогічних позицій освітнього простору, який працює з дитиною і його сім’єю в полікультурному
вихованні. Висвітлено формувальний етап експериментальної роботи щодо полікультурної освіченості вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків дошкільників.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2. – 344 с.
2. Богуш А.М. Духовні цінності сучасної парадигми виховання / А.М. Богуш // Виховання і культура – 2001. – № 1. – С. 5–8.
3. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование / Г.Д. Дмитриев. – М. : Народное образование, 1999. – 208 с.
4. Семенова А.В. Розвиток професійної компетентності фахівця засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг) / А.В. Семенова. – Одеса : СВД Черкасов М.П., 2006. – 130 с
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
44-48
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ