НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  • Л.В. Доленко
Ключові слова: словесні комплекси, наукові тексти, технічні тексти, комунікативна ситуація

Анотація

У статті розглядається класифікація сталості словесних комплексів на загальнолітературні, загальнонаукові та термінологічні комплекси. Типи організації фразеологізованих сталих словесних комплексів і їх функціонування в наукових і технічних текстах розглядаються як одиниці, зумовлені комунікативною ситуацією та її предметом.

Посилання

1. Ившин В.Ф. Об особенностях функциональных стилях научно-технической литературы и деловой корреспонденции. – Челябинск, 1985. – 128 с.
2. Комарова А.И. Теория и практика изучения языка для специальных целей. – 1996. – 42 с.
3. Добровольская Л.В. Методика обучения чтению литературы по специальности на основе градуированных по трудности текстов. – 1992. – 275 с.
4. Цибина О.И. Обучение реферированию и аннотированию иноязычной литературы в неязыковом вузе. – М., 2000. – 190 с.
5. Wüster E. Einführung in die Allgemeine Terminologie lehre und terminologische Lexikographie. – Wien NY. – 1979.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
291-294
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ