ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

  • Л.М. Клімашевський
  • О.П. Лучанінова
Ключові слова: мотивація, особистісно орієнтований підхід, інтерактивні методи навчання, навчальна діяльність студентів

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності використання особистісно орієнтованого підходу у процесі формування мотивації навчальної діяльності студентів технічного ВНЗ.

Посилання

1. Артюшина М.В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів – теорія і методика професійної освіти. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 20 с.
2. Освітні технології: Навч-метод. Посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 265 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
320-323
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ